Skoči na vsebino

PRIJAVE ZA ZDRAVSTVENO LETOVANJE 2024

Spoštovani,

obveščamo vas, do so odprte prijave za zdravstveno letovanje 2024. Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva in več zapisov v času od preteklega razpisa – od 3.3.2023 do 5.4.2024) ali so bili pogosteje bolni. 

TERMINI ZDRAVSTVENIH LETOVANJ:

1. termin: 29.06.2024 do 06.07.2024
2. termin: 06.07.2024 do 13.07.2024
4. termin: 20.07.2024 do 27.07.2024

Več o letovanju na Taboru Mojca

KAKO SE PRIJAVIM NA ZDRAVSTVENO LETOVANJE?

Prijava na zdravstveno letovanje je sestavljena iz več delov.

1.) Prijava na zdravstveno letovanje se začne z elektronsko prijavo preko spletne prijavnice društva (na dnu strani). Vrstni red prijav na zdravstveno letovanje je tako elektronsko evidentiran in določa vrstni red oziroma prednostno listo obravnave prijav.

 

2.) Drugi del prijave na zdravstveno letovanje predstavlja zdravniški pregled in izpolnitev obrazca Prijavnica za zdravstveno letovanje v pisni obliki, ki jo dobite pri svojem zdravniku ali prenesete iz naše spletne strani. Prijavnica ima več delov. Na prvi strani so podatki o tem, kam naj bi šel otrok na letovanje ter podatki o otroku. Na drugi strani je Predlog zdravnika za zdravstveno letovanje. Prvo stran izpolnijo starši oziroma skrbnik, drugo stran izpolni osebni zdravnik otroka po pregledu.

a) Na vrhu izpolnite željeni termin in/ali lokacijo letovanja
b) Vpišite podatke o otroku. Pazite, da vpišete pravilne podatke in izjavo obvezno podpišete. Nepodpisane izjave so neveljavne in ne bodo upoštevane.
c) Po pregledu vam zdravnik izpolni podatke na drugi strani, kjer se nahaja Predlog zdravnika za zdravstveno letovanje. Preverite ali je vse izpolnjeno. Še posebej pazite, da je vpisana tudi številka zdravstvene kartice, ker jo uporablja ZZZS kot kontrolni podatek.

Pazite, da boste vpisali vse podatke na papirno prijavnico, kajti zdravniki praviloma ne vpisujejo splošnih podatkov o otroku ampak izpolnijo samo svoj strokovni del. Brez podatkov o otroku se ne more upariti elektronske in papirne prijavnice. Elektronska prijavnica brez priložene originalne papirne prijavnice ni veljavna.

 

3.) Tretji del postopka prijave predstavlja pošiljanje originala Prijavnice za zdravstveno letovanje v pisni obliki opremljene s podatki otroka, podpisi staršev ali skrbnika ter izpolnjenim in podpisanim Predlogom zdravnika za zdravstveno letovanje na naš naslov v določenih rokih (glejte opombo spodaj). Kopirani ali skenirani dokumenti ne bodo upoštevani kot veljavni. Predlagamo, da pošiljate dokument priporočeno. Za vse pošiljke poslane priporočeno se kot datum pošiljanja upošteva datum oddaje na pošti. Za navadno poslano pošto velja datum prejema, ko pošto dostavijo v naš poštni nabiralnik.

Prijavnice morajo biti dostavljene ali poslane na naslov Društvo DPM Mojca, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto

Roki za pošiljanje dokumentacije:

1. termin zdravstvenega letovanja (29.6.2024-6.7.2024) do 14.6.2024
2. termin zdravstvenega letovanja (6.7.2024-13.7.2024 do 21.6.2024
4.
termin zdravstvenega letovanja (20.7.2024-27.7.2024 do 5.7.2024

Še enkrat poudarjamo, da mora biti poslana dokumentacija originalna in ne kopirana ali  skenirana. Originalna dokumentacija je potrebna zaradi uveljavljanja subvencioniranja letovanja s strani ZZZS. 

 

4.) Četrti del postopka predstavlja obdelavo vlog oziroma uparjanje  elektronskih prijavnic s poslanimi pisnimi prijavnicami. Po poteku roka za posamezen termin letovanja bomo obravnavali vse popolne vloge. Popolne vloge so sestavljene iz elektronske prijavnice in pisne Prijavnice za zdravstveno letovanje ter morebitne dodatne prejete dokumentacije do roka za obravnavo vloge pri posameznem terminu.

Vloge se bodo odobravale po vrstnem redu ( vrstni red prejetih elektronskih prijavnic ) do izpolnitve kvote odobrene s strani ZZZS. 

Vsi prosilci bodo obveščeni o odobritvi ali zavrnitvi prijave na zdravstveno letovanje.

 

5.) Plačilo prispevka staršev za zdravstveno letovanje. Za vse otroke, ki bodo sprejeti na zdravstveno letovanje je potrebno plačati prispevek staršev v višini 31,50 EUR. 

Brez plačanega prispevka staršev se zdravstvenega letovanja otrok ne more udeležiti.

CENA ZDRAVSTVENEGA LETOVANJA: Zdravstveno letovanje sofinancira Ministrstvo za zdravje. Prispevek staršev za 7 dnevno letovanje znaša 31,50 eur/otroka in se plača na naslov društva Društvo DPM Mojca, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto, št. TRR SI56 0284 3026 5756 609 odprt pri NLB d.d.

 

6.) Kasnejše prijave ali prepozno poslane dokumente se bo upoštevalo, če bo za to obstajala možnost oziroma prosta mesta.

 

Program zdravstvenega letovanja je enak programu rednega letovanja. Več informacij si lahko ogledate:

Več o letovanju na Taboru Mojca

 

OTROK JE PRIJAVLJEN NA REDNO LETOVANJE – KAJ PA ZDAJ? V kolikor bi kateri od staršev vseeno kasneje (po že oddani prijavi otroka brez sofinanciranja ZZZS) želel uveljaviti predlog zdravnika in otroka prijaviti na zdravstveno letovanje, bo potrebno izpolniti prijavnico za zdravstveno letovanje, kar pomeni, da se bo vaš otrok z dnem prijave in dostave zdravstvene napotnice na zdravstveno letovanje uvrstil na čakalno listo.

CENA ZDRAVSTVENEGA LETOVANJA: Zdravstveno letovanje sofinancira Ministrstvo za zdravje. Prispevek staršev za 7 dnevno letovanje znaša 31,50 eur/otroka in se plača na naslov društva Društvo DPM Mojca, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto, št. TRR SI56 0284 3026 5756 609 odprt pri NLB d.d.

 

Nimaš predloga za zdravstveno letovanje*? Prenesi ga spodaj:

Predlog za zdravstveno letovanje 2024

*Predlogi za zdravstveno letovanje so že pri otroških zdravnikih/pediatrih. V kolikor imate osebnega zdravnika otroka pri zasebnikih, ki še nima tega obrazca, lahko obrazec dobite zgoraj. 

Prijava na zdravstveno letovanje:

Prijave na zdravstveno letovanje za Novo mesto so zapolnjene.

Trenutno prijav na veseli december še ni možno oddati.