Skoči na vsebino

Evropa v šoli

5

Zamisel o združeni Evropi, Evropi miru in blaginje, je nastala med drugim tudi zato, da ne bi nikoli več prišlo do strahotnih dogodkov, ki smo jim bili priča v zgodovini. Razvoj naše celine je odvisen predvsem od nas, prebivalcev Evrope, zlasti od mladih.

Temeljni cilj natečaja so prispevki k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti.

Za namen razpisa tako naše društvo zbira prijave na natečaj v okviru občin JV Slovenije.Učenci in dijaki ustvarjajo literarna in likovna dela, fotografije ali posnamejo video na temo, ki je vsako leto drugačna in preko teh del sporočajo svoje videnje na problem in rešitve. Izdelke pregleda komisija, ki izbere dela, ki gredo naprej na državni izbor. Tam izberejo najboljša dela. Naše društvo organizira dogodek podelitve nagrajencem na področni ravni in se udeleži skupaj z nagrajenci zaključne prireditve na državnem nivoju.

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, v okviru akcije Pomežik soncu, Fiho sredstev in ostalih razpisov, na katere se javljamo, pomagamo mnogim otrokom, ki jim tako omogočimo sedemdnevno brezplačno letovanje v našem taboru.

S pomočjo Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije (ZZZS)organiziramo zdravstvena letovanja otrok, ki imajo zdravstvene težave. Število otrok ter iz katere enote določi ZZZS na osnovi razpisa.

Prijavnice izpolnijo osebni zdravniki otrok. To letovanje je sedemdnevno in je sofinancirano s strani Zavoda za zdravstveno varstvo, manjši delež pa je tudi s sofinanciran s strani staršev ter našega društva.

[importaj kodo od najboljših slik]