Skoči na vsebino

Humanitarna dejavnost

8

Zelo pomembno mesto v delovanju našega društva je humanitarna dejavnost. V zadnjem času opažamo velik porast socialno ogroženih družin.

Z sodelovanjem z ZPM Moste v projektu Botrstva, Varno hišo, Centrom za socialno delo, s SBNM, z ZDNM, z DRPD NM, gasilci, humanitarno komisijo ZPMS, pomagamo mnogim otrokom in družinam s finančno pomočjo in v materialni obliki (hrana, čistila, oblačila, šolske potrebščine, igrače, računalniki, prenosniki…).

Pred začetkom šolskega leta se vedno javimo na razpis Poštar Pavli in Polnimo šolsko torbo.

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, v okviru akcije Pomežik soncu, Fiho sredstev in ostalih razpisov, na katere se javljamo, pomagamo mnogim otrokom, ki jim tako omogočimo sedemdnevno brezplačno letovanje v našem taboru.

S pomočjo Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije (ZZZS)organiziramo zdravstvena letovanja otrok, ki imajo zdravstvene težave. Število otrok ter iz katere enote določi ZZZS na osnovi razpisa.

Prijavnice izpolnijo osebni zdravniki otrok. To letovanje je sedemdnevno in je sofinancirano s strani Zavoda za zdravstveno varstvo, manjši delež pa je tudi s sofinanciran s strani staršev ter našega društva.

[importaj kodo od najboljših slik]