Skoči na vsebino

Otroški parlament

7

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok za aktivo državljanstvo in demokracijo. Otroke spodbujamo k sodelovanju v družbenem življenju in izobražujemo o človekovih in državljanskih pravicah.

Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v večini osnovnih šol, nadgradijo se na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu.

Naloga našega društva je zbiranje delegatov (učencev iz OŠ) iz mestne občine Novo mesto in celotna organizacija in izvedba občinskega ter regijskega parlamenta za JV regijo, ki poteka na Rotovžu. Delegatom iz JV regije organiziramo prevoz in sodelovanje na nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v Državnem zboru v Ljubljani.

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, v okviru akcije Pomežik soncu, Fiho sredstev in ostalih razpisov, na katere se javljamo, pomagamo mnogim otrokom, ki jim tako omogočimo sedemdnevno brezplačno letovanje v našem taboru.

S pomočjo Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije (ZZZS)organiziramo zdravstvena letovanja otrok, ki imajo zdravstvene težave. Število otrok ter iz katere enote določi ZZZS na osnovi razpisa.

Prijavnice izpolnijo osebni zdravniki otrok. To letovanje je sedemdnevno in je sofinancirano s strani Zavoda za zdravstveno varstvo, manjši delež pa je tudi s sofinanciran s strani staršev ter našega društva.

[importaj kodo od najboljših slik]