Skoči na vsebino

Teden otroka

6

Teden otroka je program ZPMS že od leta 1954. Vsako leto se izbere tema, na katero se pripravi poslanica. Poslanice so vselej skupek stališč organizacije ZPMS do obravnavane tematike ter priporočil za boljše in učinkovitejše aktivnosti, povezane z otroki in mladostniki, ki se preko lokalnih društev kot je naše, širijo na lokalna področja.

Društvo preko različnih delavnic, prireditev, predstav, sproščenih druženj otrok in odraslih z veliko zabave, z možnostjo ustvarjanja, izražanja s petjem plesom, slikanjem in športom prenaša stališča ZPMS na lokali nivo. V sklopu dogajanj tako društvo organizira:

  1. Veleizlet po Sloveniji - v okviru Tedna otroka peljemo na izlet po Sloveniji dva avtobusa socialno ogroženih otrok.
  2. Igre brez meja - potekajo v Taboru Mojca. Iger se udeležijo šestošolci sedemnajstih osnovnih šol osmih dolenjskih občin.

V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, v okviru akcije Pomežik soncu, Fiho sredstev in ostalih razpisov, na katere se javljamo, pomagamo mnogim otrokom, ki jim tako omogočimo sedemdnevno brezplačno letovanje v našem taboru.

S pomočjo Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije (ZZZS)organiziramo zdravstvena letovanja otrok, ki imajo zdravstvene težave. Število otrok ter iz katere enote določi ZZZS na osnovi razpisa.

Prijavnice izpolnijo osebni zdravniki otrok. To letovanje je sedemdnevno in je sofinancirano s strani Zavoda za zdravstveno varstvo, manjši delež pa je tudi s sofinanciran s strani staršev ter našega društva.

[importaj kodo od najboljših slik]